توضیحات وزارت گردشگری کشور درباره قطع بیمه راهنمایان

به گزارش مجله تخصصی کامپیوتر، ایسنا/ براساس آخرین گزارش های منتشر شده، توضیحات وزارت گردشگری کشور درباره قطع بیمه راهنمایان مطرح شدند.

توضیحات وزارت گردشگری کشور درباره قطع بیمه راهنمایان

در تیر 1401 مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از قطع بیمه راهنمایان توریستی و فعالان صنایع دستی اطلاع داد. مشکل اصلی ابهام در محل هزینه کرد بودجه در نظر گرفته شده برای بیمه این قشر بود. به گفته مهدی شکوری، برای سال 1401 حدود 4150 نفر مشمول بیمه بودند که برای استمرار بیمه آنها به رقمی بالغ بر 44 میلیارد تومان اعتبار احتیاج است.

مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بعلاوه از بدهی دولت برای پرداخت 20 درصد حق کارفرما تا انتها سال 1400 به مبلغ بیش از 6000 میلیارد تومان اطلاع داده و گفته بود که طبق قانون، از جمله ماده 71 قانون احکام دائمی توسعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی به بیمه شدگان ارائه گردد که دولت بخشی از سهم حق بیمه را تقبل نموده باشد، باید حتما بودجه لازم برای آن در قوانین بودجه سنواتی درنظر گرفته گردد. بر این اساس تا بار اقتصادی تامین نگردد، اجرا برای صندوق های بازنشستگی ممنوع است.

بنابر توضیحات مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر محل ردیف و مصرف بودجه این بیمه مورد بحث و ابهام است که قرار بود در سازمان برنامه و بودجه معین تکلیف گردد.

علاوه بر این، معین آزمون وسع که یکی از شروط بیمه راهنمایان توریستی و بعلاوه فعالان صنایع دستی معین شده، محل اعتراض راهنمایان توریستی قرار گرفته است. از همین رو، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات توریستی گفت: خوشبختانه پیگیری های خوبی از سوی وزیر میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی اجرا شده و جای نگرانی نیست. وزارت توریستی حمایت از همه اقشار و فعالان صنعت توریستی را وظیفه خود میداند و به وعده های خود پایبند است.

او پیرامون توضیحات وزارت توریستی کشور درباره قطع بیمه راهنمایان اضافه کرد: تعداد راهنمایان توریستی در حال حاضر نزدیک به 14 هزار نفر در سطح کشور بوده که براساس شاخص های احصاء شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی، در حدود دو هزار نفر از آنها شدیدا احتیاجمند بهره مندی مزایا و مشوق حمایتی بیمه از طرف دولت هستند که این موضوع در قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ لذا وزارت توریستی با آنالیز و دریافت نظرات تشکل راهنمایان، نسبت به احصاء و ابلاغ شاخص های اختصاصی اقدام کرد و لیست راهنمایان واجد شرایط را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات توریستی با اشاره به پیگیری های انجام گرفته از سوی وزارتخانه گفت: موضوع بیمه راهنمایان همواره با مسائل و فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده است؛ از آنالیز های حقوقی، فرآیند تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تا معین شدن درصد سهم دولت، دریافت استفساریه و نظریه مشورتی، تخصیص اعتبار و واریزی وجوه به حساب سازمان تأمین اجتماعی، مسائل ناشی از برداشت های مختلف از محل و ردیف بودجه های واریزی و... همه و همه موجب شد که وزارت توریستی بطور مکرر موضوع را به وسیله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان تأمین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد و با انجام ده ها مکاتبه با دستگاه های متولی و برگزاری نشست و جلسات متعدد در سطوح مختلف مدیریتی برای تحقق این امر کوشش کند.

برات ادامه داد: وزیر میراث فرهنگی بر استمرار حمایت بیمه ای راهنمایان تاکید ویژه داشته و اخیرا در آخرین جلسه ای که (حدود یک هفته پیش) وزیر توریستی با معاون اول رئیس جمهور و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، مقرر شد لیست راهنمایانی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی براساس شاخص های تخصصی احصاء شده، همچنان مشمول مشوق بیمه باشند و از این حیث جای نگرانی نیست.

او تاکید نمود: وزارت توریستی این موضوع را در دستور کار داشته و با پیگیری مستمر، در حد توان اجازه حذف بیمه راهنمایان را نخواهد داد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات توریستی با اشاره به آئین نامه آزمون وسع گفت: در آئین نامه مزبور ملاک و شاخص مناسبی برای ارزیابی وسع راهنمایان در نظر گرفته نشده است، به نحوی که اگر این آئین نامه را ملاک قرار دهیم، تعداد محدودی از راهنمایان توریستی مشمول حمایت بیمه ای می شوند. این درحالی است که راهنمایان براساس شغل خاص خود، مدام در سفر بوده و آنالیز اندازه وسع ایشان، از سایر اشخاص بسیار متفاوت بوده و مبناهای در نظر گرفته شده نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی این گروه زحمتکش باشد.

لذا با توجه به رایزنی های وزیر میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی با معاون اول رئیس جمهور و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیمه راهنمایان توریستی بدون آزمون وسع، امیدواریم با توافقی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، حمایت دولت از این گروه از فعالان توریستی استمرار یابد.

برات با تاکید بر اهمیت جایگاه راهنمایان توریستی یادآور شد: در میان نیروهای انسانی و فعالان بخش توریستی، راهنمایان دارای نقشی متمایز و مؤثر هستند. توریستان چه داخلی و چه خارجی با ورود به مقصد احتیاجمند کسب اطلاع از ابعاد گوناگون مقصد نظیر جاذبه ها، مسیرها، فرهنگ و تاریخ و... هستند. در این بین نقش مؤثر و اساسیِ راهنمایان توریستی انکارناپذیر است؛ زیرا با توریستان در ارتباط مستقیم بوده و بیشترین زمان را نسبت به سایر فعالان با آنها بسر می برند. لیکن با وجود نقش مؤثر و بی بدیل، راهنمایان توریستی یکی از اقشار بسیار ضعیف در حوزه توریستی بوده و احتیاجمند حمایت دولت هستند.

بر همین اساس، معاون توریستی وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی در نامه ای به علی محمد فلاح زاده، دبیر کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دفتر هیأت دولت ایرادهای آئین نامه اجرایی بند ز تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با موضوع نحوه معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی براساس دهک های عایدیی را در شش بند متذکر شده و پیشنهاد نموده است متن این آئین نامه به کمیسیون فرعی برای آنالیز بیشتر و اصلاح ارجاع گردد.

علی اصغر شالبافیان در آن نامه به تاریخ اول مرداد 1401 متذکر شد: براساس آنالیز اجرا شده در پیش نویس آئین نامه مربوطه، ملاک و شاخص مناسبی برای ارزیابی وسع راهنمایان در نظر گرفته نشده است، به نحوی که براساس محاسبات وزارت تعاون، تعداد بسیار محدودی بین دهک 1 تا 4 در نظر گرفته شده است. این یک خطای محاسباتی برآمده از شاخصه های تعریف شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله سفر خارج از کشور، آنالیز حساب بانکی، نوع وسیله نقلیه و تمکن اقتصادی سرپرست خانوار است.

در ادامه، این نکته یادآور شد که راهنمایان براساس ماهیت شغلی خود مدام در سفر بوده و هزینه های مربوط به برگزاری تور به عنوان تنخواه از سوی آژانس های خدمات مسافرتی به حساب آنها واریز شده و در مقصد اخذ و هزینه می گردد. بعلاوه آنها به عنوان راهنما ـ راننده بالاجبار نسبت به خرید خودروی گران قیمت و مناسب نقل و انتقال توریست اقدام نموده اند و خودروی آنها وسلیه کار محسوب می گردد. از سویی عایدی آنها فصلی است و گاهی عایدی حاصله در یک ماه برای تامین معاش شش ماه است. دیگر موضوع فعالت افراد مجرد در عین حال مستقل در این شغل است که ملاک تشخیص وسع اقتصادی والدین آنها بوده است؛ لذا آنالیز اندازه وسع ایشان، از سایر اقشار خاص بسیار متفاوت بوده و شاخصه های ذکر شده به هیچ عنوان نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی این گروه زحمتکش باشد.

معاون توریستی بعلاوه اعلام کرد: راهنمایان را عمدتا جوانان تحصیلنموده و مسلط به حداقل یک زبان خارجی تشکیل می دهند، اما بواسطه مواجهه صنعت توریستی کشور با بحران های سیاسی، اجتماعی، منطقه ای و تحریم های ظالمانه غرب، همواره نگران امنیت شغلی خود بوده و در نتیجه در پی مشاغلی با امنیت شغلی بالاتر و چه بسا مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. آنها بواسطه خویش فرما بودن و عدم رابطه مزدبگیری با یک کارفرمای ثابت از دریافت حقوق ایام بیکاری نیز بی بهره مانده اند و در گروه به شدت آسیب دیده در بین مشاغل و به شدت آسیب دیده بواسطه بحران های منطقه ای و اجتماعی و بهداشتی قرار میگیرند.

معاون وزیر میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی سپس پیشنهاد کرد با توجه به تعداد بسیار محدود راهنمایان در مقایسه با گروه ها و اقشار دیگر، راهنمایان توریستی صرفا بر مبنای شاخص های وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی از آزمون وسع معاف شوند و شاخص های ارزیابی وسع در مورد راهنمایان توریستی مورد تتازه نظر قرار گرفته و با همکاری وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی شاخص تازه تعریف گردد.

شالبافیان به صراحت تاکید نمود: در صورت تحقق پیدا نکردن بندها و پیشنهادهای مطرح شده، وزارت میراث فرهنگی، توریستی و صنایع دستی با این آئین نامه به شدت مخالف است.

منبع: همگردی
انتشار: 22 مرداد 1401 بروزرسانی: 22 مرداد 1401 گردآورنده: majalepc.ir شناسه مطلب: 2013

به "توضیحات وزارت گردشگری کشور درباره قطع بیمه راهنمایان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توضیحات وزارت گردشگری کشور درباره قطع بیمه راهنمایان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید