وزنه برداری

جدال جذاب ملی پوشان وزنه برداری برای رسیدن به بازی های آسیایی

وزنه برداران حاضر در اردوی تیم ملی در هفته لیگ برتر با یکدیگر رقابت دارند تا بتوانند در ترکیب تیم ملی برای بازی های آسیایی قرار گیرند.

22 مهر 1398

کیانوش و علی حسینی در تیم بهداد، سهراب مرادی قرارداد نبست

ترکیب تیم ایران مال در لیگ برتر وزنه برداری که راهنمایی آن برعهده بهداد سلیمی است، تعیین شد.

7 شهریور 1398

وزنه برداری قهرمانی آسیا ، نقره و برنز یک ضرب دسته 89 کیلوگرم برای ایران

دو نماینده ایران در حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم مدال نقره و برنز گرفتند.

21 تیر 1398